Uvoz i carinjenje vozila

Dodatne informacije

Šta je sve potrebno da znate u vezi sa carinom na uvoz automobila?

Kada se vozilo uvozi u Republiku Srbiju, potrebno je:

  1. Na traci na graničnom prelazu prijaviti cariniku da je vozilo za uvoz.
  2. Predati izvoznu dokumentaciju i saobraćajnu dozvolu graničnoj špediciji.
  3. Granična špedicija vam izdaje graničnu prijavu i upućuje vas u mesto carinjenja.
  4. I na kraju odlazite u unutrašnju carinsku ispostavu gde ćete obaviti finalno carinjenje.

Prilikom uvoza vozila kod nas je  moguće završiti sve neophodne procedure (uvoz, carinjenje, skladište, uverenje, tehnički, registraciju) bez naknada.

Prilikom uvoza vozila kod nas je  moguće završiti sve neophodne procedure (uvoz, carinjenje, skladište, uverenje, tehnički, registraciju) bez naknada.