OSIGURANJE VOZILA

Dodatne informacije

Osiguranje Vozila - Pop Auto: Registracija Vozila Niš

Osiguranje vozila je ključni deo sigurnosti na putevima, a Pop Auto je tu da vam pruži sveobuhvatnu zaštitu. Sa našim osiguranjem vozila, možete biti sigurni da ste pokriveni u slučaju nezgoda ili štete. 

Pored obaveznog osiguranja od autoodgovornosti koje štiti od troškova za štetu nanetu trećim licima, na raspolaganju su vam i Kasko i Mini kasko polise koje obezbeđuju potpuno ili delimično osiguranje vašeg vozila. Uz Pop Auto, vožnja je sigurnija i bezbrižnija.

Vrste osiguranja

Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti je ključno za svako vozilo i obavezno je za registraciju. Ova polisa štiti vas od troškova u slučaju štete koju vaše vozilo nanese trećim licima, s osiguranom sumom koja pokriva troškove.

Putno zdravstveno osiguranje

Prilikom planiranja putovanja u inostranstvo, preporučujemo da uključite polisu Putnog zdravstvenog osiguranja, koja pokriva nezgode, lečenje usled bolesti, kao i troškove transporta. Polisa se može zaključiti pojedničano, za celu porodicu ili grupu putnika (minimum 10 osoba).

Kasko osiguranje

Osnovno kasko Osiguranje vozila – autoodgovornost osiguranje vozila pokriva štetu nastalu na Vašem vozilu usled: saobraćajne nezgode (sudara, udara, prevrnuća, iskliznuća…) bez obzira na krivicu osiguranika, pada ili udara nekog predmeta, požara, eksplozije, iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja, udara groma, oluje, grada, snežne lavine, pada letelice, manifestacija i demonstracija, obesti trećih lica i drugih rizika, kao i štete na vozilu koje su neposredno prouzrokovane od divljači i domaćih životinja.

Dodatne informacije

KADA MORATE IMATI POLISU OSIGURANJA?

Polisu obaveznog osiguranje vozila morate imati kod sebe u sledećim situacijama:

  1. Tokom vožnje, uključujući i trenutke dok ste parkirani na javnoj površini
  2. Prilikom posete MUP-u radi registracije vozila
  3. U slučaju zamene saobraćajne dozvole iz bilo kog razloga
  4. Pri korišćenju probnih tablica
  5. Tokom rutinskih provera saobraćajne policije
  6. Nakon učešća u saobraćajnoj nezgodi

Osigurajte sebe i svoje vozilo u svakoj od ovih situacija sa Pop Auto osiguranjem.